Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Luckindo Trade and Service. Kinga Wojtczak (NIP 7272663706),

  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi,

  3. W ramach przetwarzania pozyskuje się następujące dane: imę i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

  4. Pana/Pani dane przekazuje się firmie kurierskiej oraz do biura rachunkowego,

  5. Dane nie ulegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza EOG,

  6. Dane bedą przetwarzane przez okres 5-ciu lat,

  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do danych, ich uzupełniania, sprostowania, usuwania oraz prawo do bycia zapoznanym,

  8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych